post-title Nabór wniosków inwestycyjnych na rok 2025

Nabór wniosków inwestycyjnych na rok 2025

Nabór wniosków inwestycyjnych na rok 2025

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych Infrastruktura Polonijna 2025 w ramach projektów dowolnych.

 

Termin realizacji zadania:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

 

Kwota dofinansowania:

Minimalnie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie do 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych).

 

Trwałość projektu:

Wymagane jest, aby na etapie składania wniosku przedstawiono sposób dysponowania nieruchomością/infrastrukturą, w tym określono i udokumentowano formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określono sposób i okres zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.

Wymogiem realizacji projektów zgłoszonych w konkursie jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat po zakończeniu projektu.

 

Termin składania wniosków:

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek należy przesłać do 15 września 2024 r. na adres:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa
oraz elektronicznie na adres: j.edelman@pol.org.plwnioski@pol.org.pl

 

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się w linkach poniżej:

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.