Dariusz Żuk-Olszewski
członek Rady Rządu Republiki Słowackiej ds. Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych
Kontakt
Adres:
Slovenská republika
Informacje: člen Rady vlády SR pre narodnostné menšiny a etnické skupiny