post-title Ponownie obradowała Rada Klubu

Ponownie obradowała Rada Klubu

Ponownie obradowała Rada Klubu

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Kolejne zebranie Rady Klubu Polskiego na Słowacji odbyło się 30 sierpnia w Dubnicy nad Wagiem. Głównym tematem spotkania były przygotowania do zbliżającego się kongresu Klubu Polskiego. Jego datę ustalono na 8 listopada. Miejscem spotkania będzie Żylina.

Ponieważ wcześniej miał on się odbyć 20 września, ustalono, że wrześniowe spotkanie będzie kolejnym roboczym spotkaniem Rady Klubu. Do tego czasu prezesi regionalni zobowiązali się wyłonić po dwóch delegatów z każdego regionu na kongres oraz przedstawić kandydatów na prezesa organizacji i do komisji rewizyjnej.

Również we wrześniu przedstawiciele regionów mają przedłożyć propozycje imprez polonijnych na rok przyszły i ich terminy, aby uniknąć dublowania się planowanych przedsięwzięć. Do 20 września Rada Klubu ma przedłożyć propozycje zmian statutowych organizacji polonijnej.

Podczas spotkania sporo uwagi poświęcono „Monitorowi Polonijnemu“. Rada zdecydowała, że będzie nadal wydawać pismo jako miesięcznik.

Ponieważ w Klubie przebiega kontrola finansowa, przeprowadzana przez specjalnie powołaną komisję (informowaliśmy o tym w poprzednim numerze „Monitora“), jej efekty powinny być przedstawione na najbliższym spotkaniu.

Do sierpniowego spotkania Rady doszło dzięki gościnności klubowiczów ze  Środkowego Poważa, którzy wraz z goszczonymi polonusami aktywnie włączyli się w odbywający się właśnie w Dębnicy piętnasty z kolei „Dubnicki Festiwal Folkloru“. Trzydniową imprezę urozmaicały występy grup folklorystycznych, w tym również z Polski – z partnerskiego miasta Zawadzkie.

Dzięki aktywności prezesa Klubu Polskiego w Dubnicy nad Wagiem Zbigniewa Podleśnego odbył się wieczór integracyjny Polonii słowackiej z przybyłymi gośćmi z Polski oraz gospodarzami przedsięwzięcia – ojcami miasta Dubnica nad Wagiem.

Małgorzata Wojcieszyńska
Zdjęcia: Stano Stehlik