post-title Dzień Kobiet w Dubnicy nad Wagiem

Dzień Kobiet w Dubnicy nad Wagiem

Dzień Kobiet w Dubnicy nad Wagiem

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Obchodzić czy nie obchodzić Dnia Kobiet? Spierają się niektórzy. Przeciwnicy kojarzą to święto z  czasami komunistycznymi, zwolennicy 8 marca traktują jako okazję do złożenia podziękowań za trud, pracę i poświęcenie płci pięknej.

I właśnie ta myśl przyświeca działaczom polonijnym w Dubnicy nad Wagiem, którzy już po raz szósty zorganizowali Polonijny Dzień Kobiet. Pochmurna, deszczowa aura nie zniechęciła zaproszonych gości i 6 marca w niewielkich pomieszczeniach Klubu Polskiego w Dubnicy nad Wagiem spotkało się aż 41 osób.

Prezes organizacji polonijnej na  Środkowym Poważu Zbigniew Podleśny złożył życzenia przybyłym paniom, dziękując im za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Polonii, umacniania tożsamości polskiej i integracji. Te działania, jak i wkład Polaków w życie kulturalne i społeczne mieszkańców miasta docenił też przybyły na spotkanie wiceburmistrz Dubnicy nad Wagiem Štefan Krška.

Rodzinna, życzliwa atmosfera, polska gościnność – tak pokrótce można by scharakteryzować imprezę. Były też śpiewy przy dźwiękach gitary, na której grała Renata Straková, była też poezja w wykonaniu Beatrice Kołatkovej, która recytowała wiersze ze swojego najnowszego tomiku, zatytułowanego  „Skrzydła motyla“.

Był też czas na serdeczne rozmowy i wspomnienia o tym, jak 15 lat temu doszło do integracji środowiska polonijnego, bowiem w spotkaniu wziął też udział założyciel Klubu Polskiego i jego pierwszy prezes Ryszard Zwiewka.

I prawdopodobnie właśnie ta otwartość Polaków, ich serdeczność przyciągnęły kolejne osoby, które podczas imprezy wstąpili w szeregi Klubu Polskiego. Prezes Zbigniew Podleśny w uroczysty sposób przywitał nowych członków: Iwonę i Marcina Grądalskich oraz Annę Obetkovą.

Prezes nie krył zadowolenia, że w spotkaniu wzięli udział również rodacy, przybyli z różnych zakątków Słowacji: z Koszyc, Bratysławy, Nitry, Trenczyna, a także zaprzyjaźnieni Słowacy: Olga Kovačiková – kierownik Klubu Emerytów i Iveta Matejková – kierownik Centrum Kultury Trenczyn-Sihot.

Małgorzata Wojcieszyńska, Dubnica nad Wagiem

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 4/2009

 

Imprezę dofinansował Wydział Konsularny Ambasady RP w RS.