post-title Spotkanie aktywistów Klubu Polskiego

Spotkanie aktywistów Klubu Polskiego

Spotkanie aktywistów Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W Dubnicy nad Wagiem 21 marca br. spotkali się aktywiści Klubu Polskiego, by omówić zagadnienia dotyczące działalności organizacji polonijnej. Większość członków Rady Klubu wypowiedziała się za zwołaniem Rady w trybie pilnym, czyli na 21 marca, ale ponieważ prezes organizacji Ryszard Urbański wyznaczył datę Rady na 28 marca, zebranie potraktowali jako przygotowawcze przed kolejną Radą Klubu Polskiego.

Na zebraniu aktywiści wyrazili zadowolenie z tego, że w regionalnych klubach w Martinie i Żylinie zostali wybrani nowi prezesi, którymi zostali: Leszek Dłużniewski (Żylina) i Izabela Šichtová-Litwoń (Martin).

Informację tę przekazał prezes Urbański drogą mailową członkom Rady 20 marca. Aktywiści w składzie: Irena Cigaňová (wiceprezes Klubu Polskiego), Marek Sobek (prezes klubu bratysławskiego), Tadeusz Błoński (prezes klubu koszyckiego), Zbigniew Podleśny (prezes Klubu Środkowe Poważe), Maria Peruňska (prezes klubu w Poważskiej Bystrzycy) oraz zaproszeni goście: Ryszard Zwiewka z Bratysławy, Urszula Szabados z Koszyc i redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“ Małgorzata Wojcieszyńska rozmawiali o zagadnieniach, dotyczących statutu Klubu Polskiego, funkcjonowania Klubu pod przewodnictwem prezesa Urbańskiego oraz o przygotowywanych imprezach w poszczególnych regionach na rok bieżący i o możliwościach ich finansowania.

Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 3/2009