post-title Spotkanie przedstawicieli Klubu Polskiego

Spotkanie przedstawicieli Klubu Polskiego

Spotkanie przedstawicieli Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W dniu 10 października przedstawiciele Klubu Polskiego zebrali się w Bratysławie, by omówić najważniejsze zagadnienia, dotyczące tejże organizacji.

Z uwagi na zbliżający się termin składania wniosków o dofinansowanie imprez w 2010 rok do różnych organizacji, wspierających takie przedsięwzięcia, omówiono ich planowaną realizację w regionach. W czasie spotkania podsumowano także imprezy, które odbyły się w roku bieżącym.

Na poprzednim swoim posiedzeniu Rada Klubu Polskiego ustaliła, że zostanie zwołany Nadzwyczajny Kongres, tym razem jej członkowie zdecydowali, że Kongres ten powinien odbyć się w pierwszym kwartale 2010 roku.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 11/2009