post-title Sztuka z naszych szeregów

Sztuka z naszych szeregów

Sztuka z naszych szeregów

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Wisi mi to, wisi mi to na karku“ – tak brzmiała zapowiedź oryginalnej wystawy Tadeusza Błońskiego – docenta Katedry Designu Uniwersytetu w Koszycach, którą prezentował Klub Polski Bratysława.

Na kilka dni przed wernisażem kolekcja ponad 5 tysięcy krawatów dotarła do Pałacu Zichych w Bratysławie. Przez kilka dni trwało instalowanie kompozycji w przestrzeni, podczas którego ogromną uwagę zwracano na grę świateł, długość krawatów, ich kolorystykę oraz motywy ozdobne.

„Tu znaczenie ma nawet sposób oglądania wystawy, ponieważ kompozycję można oglądać od dołu, pochylając się czy też chodząc wśród krawatów, odgarniając je“ – przekonywał Tadeusz Błoński W całość wystawy wkomponowany został też wiszący na ścianie obraz.

Impreza miała też oprawę muzyczną, bowiem Stano Stehlik zagrał na elektrycznym „krawacie“, pokazując w ten sposób inne oblicze „sztuki na karku“ – w tym wypadku elektryczny saksofon.

„To pierwsza wystawa z cyklu, który właśnie otwieramy, a który nazwaliśmy Sztuka z naszych szeregów – powiedział na wstępie kurator wystawy, prezes Klubu Polskiego Bratysława Czesław Sobek. – Co roku chcemy prezentować dorobek artystów polskiego pochodzenia, mieszkających na Słowacji“.

Imprezie towarzyszyła też wystawa fotografii młodej artystki Veroniki Dutkovej, prezentującej zdjęcia ze swojej wyprawy w rodzinne strony do Polski. Tematem prezentowanych fotografii są krzyże przydrożne oraz zakątki starych domów w kraju przodków.

Projekt Klubu Polskiego Bratysława wzbudził duże zainteresowanie nie tylko wśród Polonii, ale również w środowisku słowackim i stał się też obiektem zainteresowania słowackich mediów, czego dowodem było przybycie na wernisaż dwu ekip telewizyjnych.

„W ten sposób budujemy pomost między naszą ojczyzną a krajem, w którym mieszkamy – podsumował Czesław Sobek. – Sztuka jest bowiem uniwersalną formą wypowiedzi i łącznikiem między naszymi krajami“.

Małgorzata Wojcieszyńska

MP 11/2009

Zdjęcia: Stano Stehlik

 

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury RS – Sekcji Kultury Mniejszości Narodowych.