post-title Spotkanie z przedstawicielami Rady Europy

Spotkanie z przedstawicielami Rady Europy

Spotkanie z przedstawicielami Rady Europy

Z inicjatywy Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych 1 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Europy z przedstawicielami mniejszości narodowych: polskiej, bułgarskiej i chorwackiej.

Polską reprezentowali Czesław Sobek – wiceprezes Klubu Polskiego oraz Małgorzata Wojcieszyńska – redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia mniejszości narodowych i ich działalności na Słowacji.

Bułgarską mniejszość narodową tworzy obecnie około 3 do 4 tysięcy obywateli. Bułgarzy na terenach Słowacji są obecni od 110 lat, w zorganizowanej społeczności działają 100 lat. Chorwacka mniejszość to ok. 2-3 tysiące mieszkańców Słowacji, obecnych tu od ponad 500 lat.

Polska mniejszość narodowa to ponad 4 tysiące osób, działających w sposób zorganizowany od 1994 roku. Wszystkie obecne na spotkaniu grupy wyraziły zadowolenie z warunków stworzonych przez państwo słowackie do działania na rzecz mniejszości.

Żadna z grup nie wniosła uwag, związanych z ustawą o używaniu języka. Ich przedstawiciele wyrazili niezadowolenie z faktu, że programy telewizyjne, dotyczące ich mniejszości, nie ukazują się systematycznie na antenie STV i że o ich realizacji najczęściej dowiadują się od redaktorów telewizji w ostatniej chwili.

Przedstawicieli Rady Europy interesowały również warunki nauczania języka mniejszości. W najlepszej sytuacji są pod tym względem Bułgarzy, mający w Bratysławie szkołę, uznaną za najlepszą szkołę bułgarską poza granicami Bułgarii. Języka chorwackiego można się uczyć w niektórych szkołach w ramach zajęć dodatkowych.

Polacy nieodpłatnie prowadzili zajęcia w szkółkach polonijnych w słowackich miastach, w których działa Klub Polski. Po powstaniu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w RS większość dzieci i młodzieży zdecydowała się podjąć naukę w tej tzw. polskiej szkole, w związku z czym działalność szkółek polonijnych w niektórych ośrodkach zanikła.

Obecnie największym skupiskiem dzieci i młodzieży, uczących się języka polskiego w ramach Klubu Polskiego, może poszczycić się Nitra.

Ponadgodzinne spotkanie pokazało, jak ważna jest działalność mniejszości narodowych, nawet tych nie największych, jak bułgarska, polska czy chorwacka.

Małgorzata Wojcieszyńska
Zdjęcia: autorka

MP 1/2010