post-title Mikołajki w Nitrze 2009

Mikołajki w Nitrze 2009

Mikołajki w Nitrze 2009

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Na dzieci uczęszczające do polskiej szkółki i przedszkola w Nitrze 2 grudnia 2009 r. czekała miła niespodzianka. Okazało się, że święty Mikołaj zostawił dla wszystkich uczniów słodkie prezenty i telegram, w którym poinformował najmłodszych, że bardzo się spieszy do Polski, aby i tam rozdać prezenty. W telegramie zawarta była też obietnica, że nitrzańską Polonię odwiedzi raz jeszcze…

Mikołajkowe spotkanie połączone z jasełkami odbyło się 13 grudnia w Centrum Wolnego Czasu „Domino“.

Zgromadziło ono liczną nitrzańską Polonię: dzieci polskiego pochodzenia, studentów, członków naszego klubu oraz ich sympatyków.

Z okolicznościową inscenizacją wystąpili studenci, będący członkami naszego klubu, oraz uczniowie szkółki polonijnej. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: kierownik Wydziału Konsularnego Urszula Szulczyk-Śliwińska oraz dyrektor Centrum Wolnego Czasu „Domino“ Viktoria Mankovecká.

W świątecznej atmosferze polskich kolęd wszyscy nawzajem złożyli sobie życzenia.

Romana Gregušková
Zdjęcia: Dominika Gregušková

MP 1/2010

 

Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury RS z Sekcji Kultury Mniejszości Narodowych