post-title „Vizual Art 2009” w Orońsku

„Vizual Art 2009” w Orońsku

„Vizual Art 2009” w Orońsku

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Pod koniec maja już po raz trzeci Galeria Kameralna w Orońsku gościła uczestników Międzynarodowego Workshopu Klubu Polskiego Koszyce. W jej pomieszczeniach zostały zaprezentowane prace, powstałe na workshopie w Danovej koło Medzilaborec.

Tematem prac było „Przesłanie”. W workshopie oraz w wystawach, najpierw w Galerii Umelcov Spiša, potem w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wzięli udział profesjonalni artyści polskiego pochodzenia ze Słowacji oraz artyści, związani z polską sztuką w europejskim kontekście.

W wernisażu wystawy, zorganizowanej przy współpracy z Wydziałem Sztuki Politechniki Radomskiej, wzięli udział m.in. dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Mariusz Knorowski, kurator wystawy prof. Andrzej Markiewicz oraz organizator i autor całego projektu Tadeusz Błoński z Klubu Polskiego Koszyce. Swoje prace malarskie, rzeźby, rysunki, grafiki, a nawet obiekty kinetyczne przedstawiło 17 artystów.

Zwiedzający wystawę wypytywali obecnych na niej pięciu autorów (Denis Tomko, Ivan Novotný, Tadeusz Błoński, Suren Vardanian, Andrzej Markiewicz) o różne aspekty, dotyczące twórczości i formy przenikania tak bliskich, a jednak trochę odrębnych kultur, zrodzonych w polskich i słowackich warunkach, obecnie tak bardzo przeplecionych w ramach Unii Europejskiej.

Sympatycznie zabrzmiały słowa dyrektora artystycznego orońskiego Centrum Rzeźby, że wystawa, na której prezentowana jest polska sztuka ze Słowacji, została włączona jako cykliczna do kalendarza działalności kulturalnej Centrum.

Niestety, nie mogłem obiecać, że w roku następnym także zaprezentujemy kolejny plon workshopu Klubu Polskiego, bowiem z uwagi na brak środków finansowych nie został on ujęty w tegorocznych planach naszej organizacji.

Tadeusz Zdzisław Błoński
Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 7-8/2010