post-title Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w Bratysławie

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w Bratysławie

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w Bratysławie

Dnia 22 czerwca już po raz drugi w Bratysławie odbyło się seminarium, które przygotowała Giełda Papierów Wartościowych. Seminarium adresowane było do wszystkich przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskaniem kapitału i rozwojem w oparciu o warszawski rynek giełdowy.

Zarówno część roboczą, jak i towarzyską otworzył ambasador RP w RS Andrzej Krawczyk, wyrażając przy okazji zadowolenie z rozwijającej się współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją.

„Słowacja dla Polski jest istotnym partnerem gospodarczym, o czym świadczy m.in. poziom wymiany handlowej“ – ocenia Małgorzata Wierzbicka, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w RS, informując równocześnie, że według danych Słowackiego Urzędu Statystycznego polsko-słowackie obroty handlowe w 2009 r. osiągnęły wartość 4,38 mld EUR, a Polska w słowackim eksporcie zajmuje aktualnie 4. pozycję z udziałem 7%, natomiast w słowackim imporcie 9. pozycję z udziałem 4%.

Na skutek kryzysu w 2009 r. po raz pierwszy od 1994 r. odnotowano spadek w polsko-słowackiej wymianie handlowej (o 13%). Jednak pozytywne prognozy wzrostu gospodarczego w 2010 r. zarówno Polski, jak i Słowacji pozwalają przypuszczać, że dynamika wzrostu wzajemnego handlu powróci na poziom sprzed kryzysu.

„Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej są w mojej ocenie bardzo dobre – konstatuje M. Wierzbicka. – Słowacja może się chlubić swoim wzrostem gospodarczym w połowie dekady i wejściem do strefy euro. Zazdrościmy tego Słowacji. Z kolei Polska jest dumna z tego, że jako jedyny kraj w Europie utrzymała w czasie kryzysu dodatni dochód narodowy i nie weszła w recesję“.

Ponieważ słabiej rozwija się aktywność inwestycyjna, ambasada RP w SR przykłada dużą wagę do działań, mających na celu rozwój polsko-słowackiej współpracy inwestycyjnej, a przykładem tego jest prezentacja warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kapitałowych w Europie pod względem liczby IPO, wartości kapitału pozyskiwanego przez przedsiębiorstwa, kapitalizacji czy wartości obrotów. Na przestrzeni ostatnich lat Giełda Papierów Wartościowych stała się największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Istotnym czynnikiem umacniającym regionalną pozycję GPW jest rynek NewConnect, który stworzony został z myślą o krajowych i zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstwach. W niespełna trzy lata od chwili uruchomienia tego publicznego rynku dla sektora MSP, na NewConnect notowanych jest blisko 150 spółek.

„Jedna ze słowackich firm jest w trakcie przygotowania do debiutu i prawdopodobnie zadebiutuje na Giełdzie w tym roku“ –efekty grudniowej prezentacji GPW zdradza Beata Jarosz, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek NewConnect to idealna oferta dla przedsiębiorców z Czech i Słowacji. „Właśnie dla takich przedsiębiorstw inwestorzy polscy są dostarczycielami kapitału – przekonuje B. Jarosz. – Rynek polski jest bardzo dynamiczny z aktywnymi inwestorami indywidaulnymi czy instytucjami“.

Prezentacja GPW składała się z dwóch części: pierwsza, typowo seminaryjna, przeznaczona była dla przedsiębiorców – uczestniczyło w niej 60 osób z około 30 firm, druga część to był bryfing dla kilkunastu dziennikarzy, głównie mediów ekonomicznych. W prezentacji uczestniczyli nie tylko przedstawiciele GPW, ale również firmy doradcze autoryzowanych doradców, maklerów. „Do Bratysławy przyjechała cała rzesza ludzi, związana z warszawską Giełdą, i pierwsze sygnały są takie, że rozmowy były bardzo udane – ocenia Monika Olech, radca handlowy ambasady RP w RS. – Pojawiło się kilka pomysłów na konkretne projekty inwestycyjne“.

To druga i, jak wszyscy moi rozmówcy podkreślają, nie ostatnia prezentacja Giełdy. „Takie seminarium ma charakter edukacyjny – podsumowuje M. Olech. – Oferta Giełdy jest atrakcyjna zarówno dla tych, którzy chcą pozyskiwać kapitał, jak i dla tych, co mają wolne środki i chcą je pomnażać“.

Małgorzata Wojcieszyńska
Zdjęcia: autorka

MP 7-8/2010