post-title Program stypendialny dla młodzieży polonijnej 

Program stypendialny dla młodzieży polonijnej 

Program stypendialny dla młodzieży polonijnej 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje Program im. gen. Władysława Andersa, skierowany do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim:https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa