post-title W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja

W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja

W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja

Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, zorganizowane przez Ambasadę RP w Bratysławie, stały pod znakiem wspólnoty i współpracy. Partnerami wydarzenia były po raz pierwszy polskie firmy zrzeszone w powołanym w ubiegłym roku Klubie Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej, a do uświetnienia spotkania zaangażowano lokalnych przedstawicieli Polonii.

Uroczystość miała miejsce 29 kwietnia w bratysławskim hotelu Radisson BLU Carlton. Jej rangę sygnalizowały już z daleka polskie flagi, powiewające na masztach przed budynkiem. Jak zwykle nie zabrakło znamienitych gości, w tym przedstawicieli słowackiego życia politycznego, członków korpusu dyplomatycznego, reprezentantów polskich instytucji na Słowacji, organizacji polonijnych oraz duchowieństwa, a także ludzi kultury i biznesu.

Na początku spotkania zabrzmiały hymny państwowe Polski i Słowacji w wykonaniu polsko-słowackiego małżeństwa Natalii Konicz-Hamady i Mariána Hamady. Następnie głos zabrał ambasador RP w RS Maciej Ruczaj, przypominając zgromadzonym znaczenie uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji nie tylko dla narodu polskiego, ale także litewskiego i białoruskiego, które współtworzyły ówczesną Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

W dalszej części swojego wystąpienia gospodarz spotkania nawiązał do kolejnych ważnych rocznic, mających miejsce w tym roku – dwudziestopięciolecia przystąpienia do NATO i dwudziestolecia wstąpienia do Unii Europejskiej – zaznaczając wyraźnie, jak wielkie znaczenie ma wzajemna współpraca między narodami. Dla lokalnych przedstawicieli Polonii z pewnością ważnym i miłym akcentem było również wspomnienie o obchodzonym w tym roku trzydziestoleciu Klubu Polskiego na Słowacji.

Po przemówieniu, zakończonym uroczystym toastem, wystąpiła przed zgromadzonymi znakomita polska skrzypaczka, koncertmistrzyni Słowackiego Teatru Narodowego Sandra Haniszewska-Kubasik.

Gdy część oficjalna dobiegła końca, nastąpił czas na poczęstunek i wiele wartościowych rozmów. W końcu istotą dobrej współpracy między Polską a Słowacją są właśnie relacje.

Red.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 5/2024