post-title Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą przypadającego jak co roku 2 maja, który jest równocześnie Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu własnym oraz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bratysławie, pragnę serdecznie podziękować Państwu za codzienny wysiłek, który wkładają Państwo w krzewienie polskości wśród Polaków i Polonii zamieszkałej w Republice Słowackiej.

Dziękuję w szczególności za czas poświęcony w poszerzanie wiedzy o Polsce, polskiej historii i naszych narodowych korzeniach.

Jestem przekonany, że pogłębiana świadomość oraz utrzymywanie więzi z Polską, zarówno w jej praktycznym, jak też duchowym wymiarze, jest ważne dla następnych pokoleń Polaków osiedlających się na stałe lub czasowo w Słowacji.

Dziękuję Państwu serdecznie za realizację ciekawych inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznych, integrujących środowiska polonijne wokół spraw ważnych dla Polski i Polaków.

W oczekiwaniu na dalszą udaną współpracę, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych, jak również osobistych.

Zachęcam jednocześnie do zapoznania się z clipem video z udziałem polskich dzieci z całego świata (także ze Szkoły Polskiej w Bratysławie), którego motywem przewodnim jest wiersz „Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Clip zostanie zamieszczony na stronie www placówki w dniu 2 maja br.

Z wyrazami szacunku,

Artur Łukiańczuk, Konsul RP
Ambasada RP w Bratysławie