post-title Pluton Słowaków w Powstaniu Warszawskim

Pluton Słowaków w Powstaniu Warszawskim

Pluton Słowaków w Powstaniu Warszawskim

W siedzibie Instytutu Słowackiego w Warszawie odbył się wykład historyka Michała Wójciuka z Muzeum Powstania Warszawskiego pt. „Porucznik Miroslav Iringh, dowódca plutonu Słowaków w powstaniu warszawskim”.

W czasie powstania zbrojnego, zorganizowanego latem 1944 roku w okupowanej Warszawie przez Armię Krajową (AK), Miroslav Iringh był dowódcą 535. plutonu Słowaków, którego członkowie – jako jedyni niepolscy uczestnicy powstania – mieli prawo nosić na rękawach oprócz biało-czerwonej opaski AK specjalną opaskę trójkolorową ze słowackim godłem narodowym.

Imieniem Miroslava Iringha został nazwany w 1994 r. jeden ze skwerów warszawskich. W 2007 r. natomiast Prezydenta Republiki Słowackiej odznaczył dzielnego Słowaka Orderem Ľudovíta Štúra II klasy in memoriam za „niezwykle bohaterskie działania wojenne w walce z faszyzmem i szerzenie dobrego imienia Słowacji za granicą”.

Michał Wójciuk w swoim wykładzie, uzupełnionym prezentacją fotografii i dokumentów z omawianego okresu, przypomniał nie tylko losy Miroslava Iringha (1914 – 1985), ale też przebieg i skutki powstania warszawskiego oraz powstanie tzw. słowackiego plutonu.

Wydarzenie, zorganizowane w ramach cyklu projektów upamiętniających współpracę Słowaków i Polaków w trudnych momentach historii obu narodów przez Instytut Słowacki w Warszawie we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 110. rocznicy urodzin Miroslava Iringha, wzbudziło zainteresowanie przybyłych, czego dowodem była ponadgodzinna dyskusja.

red.
Zdjęcia: archiwum IS

MP 4/2024