post-title Klub Polski na spotkaniu z władzami Nitry

Klub Polski na spotkaniu z władzami Nitry

Klub Polski na spotkaniu z władzami Nitry

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Burmistrz miasta Nitra Jozef Dvonč 24 listopada przyjął w swojej siedzibie polskiego konsula radcę-ministra Grzegorza Nowackiego, prezesa Klubu Polskiego Czesława Sobka, wiceprezes Małgorzatę Wojcieszyńską, prezes Regionu Nitra Romanę Greguškovą oraz członków Klubu w Nitrze Teresę Šipčiak i Dariusza Żuk-Olszewskiego.

Rozmowy dotyczyły działalności Polaków, ich aktywnego udziału w życiu miasta, choćby podczas największych uroczystości z okazji święta Cyryla i Metodego. „O tym, jak ważna w życiu Polaków jest działalność Klubu Polskiego w Nitrze, świadczy obecność władz lokalnych na tym spotkaniu” – powiedział konsul Grzegorz Nowacki. Burmistrz wyraził zainteresowanie działalnością polskiej mniejszości i wraz z uczestnikami spotkania zastanawiał się nad możliwościami organizowania wspólnych przedsięwzięć.


Wspomniał też o owocnej współpracy w ramach miast partnerskich: Nitry i Zielonej Góry. Prezes Klubu w Nitrze z kolei poinformowała o zrealizowanych i planowanych przedsięwzięciach polskiej organizacji, w tym również o odbywających się zajęciach języka polskiego w siedzibie Domu Kultury „Domino”. Spotkanie z władzami miasta rokuje dobre perspektywy na kolejne lata działalności naszych rodaków w Nitrze.

Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 12/2010