post-title Spotkanie Wigilijne w ambasadzie 2010

Spotkanie Wigilijne w ambasadzie 2010

Spotkanie Wigilijne w ambasadzie 2010

  Z NASZEGO PODWÓRKA 

Uroczyste spotkanie wigilijne dla Polonii słowackiej odbyło się 18 grudnia w ambasadzie RP. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Polonii ze wszystkich regionów Słowacji, nauczyciele szkół polonijnych, lektorzy i  tłumacze języka polskiego, członkowie redakcji miesięcznika „Monitor Polonijny”, polscy duchowni i  bracia  zakonni, wykonujący pracę duszpasterską na terenie Słowacji, pracownicy ambasady.

Zebranych przywitali konsul, radca-minister ambasady Grzegorz Nowacki oraz chargé d’affaires a.i. Małgorzata Wierzbicka. W świątecznej atmosferze składano sobie życzenia, łamano się opłatkiem oraz śpiewano polskie kolędy przy akompaniamencie kapeli góralskiej „Torka” z  Cieszyna.

Red.

Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 1/2011