post-title Dzień Małego Europejczyka na Słowacji

Dzień Małego Europejczyka na Słowacji

Dzień Małego Europejczyka na Słowacji

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W Bardiejowie 8 czerwca odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie w ramach projektu wielostronnej współpracy międzynarodowej „Mały Europejczyk to Ja i Ty”. Autorem, realizatorem oraz ewaluatorem tego projektu jest Anna Szczepanik, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy, wspierana przez Miejski Zarząd Oświaty w  Dębicy i jego dyrektora Ireneusza Kozaka.

Anna Szczepanik nawiązała współpracę z Domem Polsko-Słowackim w Bardiejowie, którego dyrektorem jest Marcel Tribus i tam zorganizowała spotkanie integracyjne dzieci, podczas którego rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs pod hasłem „Mały Europejczyk – mały wielki artysta” i zaprezentowano nadesłane na niego prace.

Patronat nad całością projektu sprawował Instytut Słowacki w Warszawie, zaś  konsul honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu Tadeusz Frąckowiak objął go patronatem honorowym i dokonał uroczystego otwarcia spotkania.

Uczestniczyły w nim dzieci ze swoimi rodzicami oraz nauczycielami z przedszkoli, biorących udział w projekcie, czyli z Dębicy z Polski oraz z Bardiejowa i Liptowskiego Mikulasza ze Słowacji, przedstawiciele wydziałów edukacji i organów samorządowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji wspomagających edukację w placówkach przedszkolnych.

Dzieci z bardiejowskiego przedszkola zaśpiewały dwie piosenki i zatańczyły taniec słowacki,  natomiast dzieci z przedszkola w Dębicy przedstawiły bogaty program artystyczny, prezentujący kulturę poznanych państw Europy.

Zarówno dzieci, jak i zgromadzeni goście doskonale się bawili. Z każdą chwilą malał też dystans między uczestnikami spotkania, do czego zapewne przyczyniła się  przemiła atmosfera, stworzona przez gospodarzy spotkania, zaś ciepłe, życzliwe słowa znaczących gości, gromkie brawa i drobne prezenty były nagrodą za wysiłek i trud włożony w prezentację efektów projektu.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac dzieci, nadesłanych na międzynarodowy konkurs „Mały Europejczyk – mały wielki artysta” z partnerskich placówek w Rosji i w Niemczech. Zaprezentowano też prace dzieci z Bułgarii, Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski.

Zdjęcia: Jolanta Drobčo

MP 7-8/2011