post-title Rudolf Chmel o zwiększeniu dotacji

Rudolf Chmel o zwiększeniu dotacji

Rudolf Chmel o zwiększeniu dotacji

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Wicepremier Rudolf Chmel poinformował w Koszycach, że w przyszłym roku Kancelaria Rady Ministrów planuje zwiększyć dotacje dla organizacji mniejszości narodowych.

Rudolf Chmel 9 września wziął udział w spotkaniu z pracownikami redakcji mniejszości narodowych radia i telewizji (RTVS). Redaktor naczelna Głównej Redakcji Mniejszości Narodowych Radia i Telewizji Luba Koľova poinformowała gościa o działalności poszczególnych mniejszości narodowych, ich pracy, o planach związanych z problematyką i współpracą w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz o osiągnięciach redakcji za granicą.

Rząd Republiki Słowackiej wspiera rozwój kulturalny grup narodowościowych i w formie grantów przyznaje środki finansowe na opracowywane przez organizacje mniejszościowe projekty, ale – jak stwierdzili przedstawiciele mniejszości narodowych – środki te wypłacane są zbyt późno.

Opóźnienie to wyjaśnił Rudolf Chmel: „W tym roku przedłużył się termin podziału środków finansowych, ponieważ Rada Ministrów rozpoczęła swoją działalność pierwszego stycznia, a tym samym byliśmy związani ustawą, dopóki nie został zatwierdzony budżet państwowy“.

Wicepremier zapewnił, że w przyszłym roku dofinansowanie powinno być wypłacone wcześniej dzięki wcześniejszym terminom składania wniosków o granty. „W przyszłym roku planujemy zwiększyć dotacje dla organizacji mniejszości narodowych” – powiedział też wicepremier.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a co istotne dla nas, rokuje dobre perspektywy na kolejny rok działalności mniejszości narodowych mieszkających na Słowacji.

Urszula Szabados

MP 10/2011