post-title Podczas XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych dwie nagrody otrzymał „Monitor Polonijny“!

Podczas XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych dwie nagrody otrzymał „Monitor Polonijny“!

Podczas XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych dwie nagrody otrzymał „Monitor Polonijny“!

Podczas inauguracji Forum – zjazdu 150 dziennikarzy z całego świata w Tarnowie 6 września wręczono nagrody w konkursie na reportaż z poprzedniej edycji forum oraz prestiżowe wyróżnienie, przyznane  przez Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej  za  informacje kronikarskie z życia Polonii słowackiej i współpracy związków polsko-słowackich. Obie nagrody wręczono Małgorzacie Wojcieszyńskiej ze Słowacji.

Forum jest największym na świecie przedsięwzięciem, adresowanym do dziennikarzy polonijnych. Podczas jego dziewiętnastej edycji 150 dziennikarzy z 30 krajów świata zjechało się do matecznika Forum, czyli do Tarnowa, gdzie 6 września podczas inauguracji wręczono prestiżowe nagrody.

W konkursie na reportaż z XVIII  Światowego Forum Mediów Polonijnych jury w składzie: Krystyna Latała – wiceprezydent Tarnowa, Piotr Kopa – redaktor naczelny tarnowskiego oddziału „Gazety Krakowskiej”, Marek Kołdras – redaktor naczelny Radia ESKA Tarnów postanowiło na początek dać wyraz radości z faktu, że prac zgłoszonych do konkursu na reportaż było dwukrotnie więcej, niż przed dwoma laty. „Cieszy, że można się z nich dowiedzieć bardzo wiele na temat zmian zachodzących w kraju.

Osobiste relacje, interesujące dzięki perspektywie codziennego oddalenia od opisywanych wydarzeń, sprzyjają rzetelnym ocenom“ – konstatowało jury. Po przestudiowaniu, przesłuchaniu i przejrzeniu prac nadesłanych przez autorów jury postanowiło ogłosić nazwiska laureatów.

I tak nagrodę w kategorii prasa otrzymała Małgorzata Wojcieszyńska za opublikowany w wydawanym na Słowacji „Monitorze Polonijnym“ tekst pt. „Pyry nie do żdżarcia, czyli poznaniacy nie do podrobienia”, w którym, wykorzystując interesujący, sentymentalny sposób narracji, nawiązuje do swego dzieciństwa. Jury w szczególny sposób doceniło kunsztowne połączenie relacji z analizą gwary wielkopolskiej, stanowiące ciekawą oś narracyjną materiału.

Nagroda w kategorii reportaż telewizyjny trafiła do Ines Koreckiej za film emitowany w Telewizji Donieck, Kijów, Lugańsk i Charków, a nagrodę w kategorii radio jury przyznało Teresie Pakosz za cykl audycji „Bitwa pod Dąbkami“, „Międzynarodowe targi Poznańskie“ i „Skąd nasz Ród“, wyemitowanych w Radiu Lwów.  Ponadto jury wyróżniło Krystynę Starczak Kozłowską za cykl tekstów, opublikowanych w „Głosie Polski”, pt. „Polska jaka jest“.

Z kolei Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej postanowiło przyznać wyróżnienia sześciu pismom polonijnym, wybranym spośród wszystkich takich pism z całego świata. Pierwsze wyróżnienie odebrała Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“ ze Słowacji. Pozostałe wyróżnione redakcje to: „Scena Polska” z Holandii, „Jutrzenka” – z Mołdawii, „Głos Polonii” z Budapesztu, „Słowo Yu-Polonii” z Belgradu i „Zwrot” z Czech.

Z uzasadnienia przyznania nagrody „Monitorowi Polonijnemu“ dowiedzieliśmy się od Ryszarda Dzieszyńskiego – rzecznika prasowego Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, że pismo to charakteryzuje się estetycznym wyglądem, zachęcającym do wzięcia go do ręki i przeczytania, ciekawymi tekstami, sprawnie napisanymi i dopracowanymi, profesjonalnym łamaniem, lektura jego nie nuży i jest w nim dużo intersujących ilustracji. „Gdyby takich czasopism wychodziło więcej w samej Polsce, nie byłoby może kryzysu czytelnictwa prasy“ – dodał na zakończenie Ryszard Dzieszyński.

Agata Lewandowski, Berlin
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Niemczech

A nam jako kolegom po fachu nie pozostaje nic innego, jak życzyć sobie, byśmy mogli w naszych krajach wydawać takie pisma, jak słowacki „Monitor Polonijny”, a Małgorzacie Wojcieszyńskiej życzymy po prostu, by dalej trzymała tak wysoki poziom prowadzonego przez siebie pisma!

MP 10/2011