post-title Impresje młodych Polaków i Słowaków

Impresje młodych Polaków i Słowaków

Impresje młodych Polaków i Słowaków

W galerii Instytutu Polskiego w Bratysławie odbył się koncert muzyki poważnej, zatytułowany „Impresje młodych Polaków i Słowaków“. Występ został zorganizowany 11 listopada z okazji Święta Niepodległości przez Klub Polski w Bratysławie. Koncert poprowadziła Monika Dulma, która swoim niezwykle serdecznym powitaniem wprowadziła wszystkich w wyjątkowy nastrój.

Jako pierwsza wystąpiła grupa młodych artystek ze Słowackiej Szkoły Artystycznej im. Jana Albrechta w Bratysławie, grając na fletach, gitarze i fortepianie. Uwagę wszystkich zwróciła młodziutka Ema Dobešová, która swoim słodkim śpiewem wywołała wśród słuchaczy dreszczyk emocji. W tej części koncertu można było usłyszeć kompozycje P. Ebena, P. Süssera czy I. Dibáka.

Druga część koncertu należała do utalentowanych polskich przedstawicielek młodego pokolenia, z których należy wymienić Martę Agnieszkę Dolińską, grającą na oboju, oraz Paulinę Łapciuch, której minirecital zakończył koncert. Warto podkreślić, że wykonane przez tę drugą solistkę przepiękne utwory F. Chopina i I. Paderewskiego to chyba najlepsza część wieczoru.

Polskie artystki oprócz kompozycji już wymienionych kompozytorów zaprezentowały także utwory R. Twardowskiego, G. Slivestriniego i W. Lutosławskiego. Wybrały dzieła trudne technicznie, wymagające dużych umiejętności wokalnych i fachowego przygotowania. Gra świateł i cieni, delikatnych dźwięków i ostrego brzmienia pozwoliła im połączyć muzykę klasyczną z oryginalnością jej wykonania.

Koncert dostarczył wyjątkowych przeżyć wszystkim obecnym słuchaczom, pozwalając im choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości i przenieść gdzieś daleko….

Agnieszka Drzewiecka

MP 12/2011

Zdjęcia: Agnieszka Drzewiecka