post-title Noworoczne spotkanie redakcyjne

Noworoczne spotkanie redakcyjne

Noworoczne spotkanie redakcyjne

To uroczyste spotkanie członków redakcji „Monitora Polonijnego” miało głównie charakter integracyjny, bowiem na co dzień z wieloma współpracownikami kontaktujemy się tylko za pomocą Internetu.

Niektórzy z nich mieszkają poza Bratysławą, a nawet poza Słowacją. Ustalamy tematy, które chcemy poruszać na łamach pisma, planujemy ważne wydarzenia. Noworoczna impreza była więc okazją do spotkania twarzą w twarz i twórczej rozmowy na temat naszego wydawnictwa.

Redaktor naczelna Małgorzata Wojcieszyńska oraz prezes Klubu Polskiego Czesław Sobek podziękowali za współpracę dyrektorowi Instytutu Polskiego Andrzejowi Jagodzińskiemu i jego zastępcy Tomaszowi Grabińskiemu, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Dyrektor Jagodziński przedstawił też plany Instytutu na cały rok, o realizacji których na pewno będziemy pisali na naszych łamach.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 10/2012