post-title Spotkanie z inicjatywy konsula RP

Spotkanie z inicjatywy konsula RP

Spotkanie z inicjatywy konsula RP

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Zmiany, dotyczące finansowania działalności polonijnej przez referat konsularny ambasady, były głównym powodem spotkania, które zorganizował konsul, radca minister Grzegorz Nowacki. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji polonijnych na Słowacji: Klubu Polskiego, stowarzyszenia „Polonus” oraz internetowego Forum Polsko-Słowackiego.

Na wstępie konsul poinformował, że Słowację w ubiegłym roku zamieszkiwało 4950 obywateli polskich, zaś w tym roku ich liczba zmalała do 4800. „Jestem bardzo ciekaw wyników ubiegłorocznego spisu powszechnego i tego, czy nasze starania, by dotrzeć do jak największej ilości osób polskiego pochodzenia, przyniosły efekty“ – powiedział radca Nowacki.

Następnie przekazał informację, że od 2012 roku zmieniły się zasady dofinansowywania organizacji polonijnych przez placówkę dyplomatyczną: fundusze przeznaczone dla Polonii będą wydatkowane wyłącznie w ramach konkursu zgłoszonych projektów. Działania polonijne mogą być wspierane w ramach szkolnictwa polskiego za granicą, kultury i sztuki, a także w ramach opieki nad miejscami pamięci narodowej.

„Środki w ramach funduszy polonijnych mogą być przyznawane na realizację projektów po wcześniejszym złożeniu wniosków do Referatu Konsularnego Ambasady RP w RS“ – powiedział radca Nowacki i dodał, że akceptacji projektów będzie dokonywał zespół ds. analizy w Departamencie Współpracy z Polonią w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ilość dostępnych środków jest ograniczona, a o ich przyznaniu będzie decydować przede wszystkim jakość, wartość merytoryczna oraz kolejność zgłoszeń.

Grzegorz Nowacki podkreślił też znaczenie stron internetowych, poprzez które prezentują się wszystkie trzy organizacje, i zwrócił uwagę na to, by polonijne strony internetowe były prowadzone w języku polskim. Strona internetowa Klubu Polskiego – www.polonia.sk zyskała bardzo pochlebną ocenę konsula.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji polonijnych na Słowacji zaprezentowali plany działalności na rok 2012. Prezes Klubu Polskiego Marek Sobek poinformował, że w tym roku, w maju bądź w czerwcu, odbędzie się Kongres Klubu.

Ryszard Zwiewka przedstawił zaś pytania, skierowane do polskiej mniejszości przez Forum Instytutu, który to instytut przygotowuje publikację na temat wszystkich mniejszości narodowych na Słowacji. Pytania dotyczą między innymi historii polskiej mniejszości, jej liczebności, działalności, znanych osobistości. Wspomniana publikacja ma być wydana jako dodatek do dwóch najpoczytniejszych dzienników: SME i Pravda.

Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 4/2012