post-title Spotkanie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

Spotkanie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

Spotkanie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

W siedzibie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie 30 kwietnia odbyło się spotkanie z okazji święta Konstytucji 3 maja.

Licznie przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli słowackiego życia politycznego, kulturalnego i gospodarczego, korpusu dyplomatyczny oraz organizacji polonijnych, powitał ambasador RP w RS Tomasz Chłoń, który – po odegraniu hymnów Polski i Słowacji – przemówił w języku polskim, słowackim i angielskim, podkreślając wagę dobrej współpracy i stosunków polsko-słowackich.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało pierwotnie ustanowione w 1919, ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jest powodem do radosnego świętowania zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zdjęcie: Małgorzata Parfianowicz

MP 6/2013