post-title Witaj maj, trzeci maj…

Witaj maj, trzeci maj…

Witaj maj, trzeci maj…

„Polskie dzieci!
Powitajcie znów maj Trzeci ,
Co z minionych lat oddali
Na powracającej fali
Idzie ku nam znów radosny,
Dzień promienny polskiej wiosny”.

W pierwszych dniach maja w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Bratysławie odbyła się akademia z okazji Konstytucji 3 maja, która zaczęła się od wysłuchania polskiego hymnu i krótkiej wypowiedzi konsula Piotra Wardaka.

Potem na scenie pojawili się uczniowie, którzy w krótkim przedstawieniu przypomnieli zarówno znane wszystkim fakty, jak również ciekawostki na temat polskiej konstytucji, która została uchwalona 3 maja 1791 roku. Ta konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Przyjmuje się, że była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Została zaprojektowana głównie w celu zlikwidowania wad systemu politycznego ówczesnego państwa polskiego.

Dzięki przedstawieniu i dzieci, i dorośli mogli się nie tylko czegoś nauczyć, ale i pośmiać, np. z żartów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w którego wcielił się jeden z uczniów 3. klasy. Ponadto zgromadzeni mogli posłuchać wierszy patriotycznych i słynnych pieśni polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

Na koniec głos zabrała kierownik SPK Monika Holzwieser, która zaprosiła wszystkich na mały poczęstunek.

Bartłomiej Wojciech Maciąg
Zdjęcie: autor

MP 6/2013