post-title Spotkanie wicemarszałków z Polonią

Spotkanie wicemarszałków z Polonią

Spotkanie wicemarszałków z Polonią

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Słowacka Polonia została zaproszona na niecodzienne spotkanie z wicemarszałkiem Senatu Janem Wyrowińskim i wicemarszałek Sejmu Elżbietą Radziszewską. Miało ono miejsce 13 listopada w ambasadzie RP w Bratysławie.

Gości, którzy przybyli do stolicy Słowacji na obchody 25-lecia aksamitnej rewolucji, przywitał gospodarz placówki, ambasador RP w RS Tomasz Chłoń, który opisał relacje polsko-słowackie. Wicemarszałkowie zachęcili przedstawicieli słowackiej Polonii do opowiedzenia o nurtujących ich zagadnieniach.

Wiceprezes Klubu Polskiego Małgorzata Wojcieszyńska po krótce przedstawiła działalność organizacji we wszystkich regionach oraz działalność wydawniczą stowarzyszenia, wręczając gościom egzemplarze „Monitora Polonijnego“ oraz publikację „Polska oczami słowackich dziennikarzy“. Z kolei Katarzyna Bielik opisała przedsięwzięcia, organizowane przez Stowarzyszenie „Polonus”.

Obie organizacje zaprezentowały swoje osiągnięcia, działalność edukacyjną (prezes Klubu Polskiego z Nitry Romana Gregušková nie kryła zadowolenia, że szkółka polonijna w tym mieście działa już 15 lat!), jak i ciekawe osobistości: pisarza Waldemara Oszczędę z Żyliny, reżysera Franka Chmiela z Bratysławy czy tłumaczkę przysięgłą Stanisławę Hanudelovą, również z Bratysławy.

Stowarzyszenie „Polonus” pochwaliło się ciekawymi przedsięwzięciami, do których należą otwierane w różnych miastach na północy Słowacji polskie działy w bibliotekach. Oba stowarzyszenia przygotowują też przedsięwzięcia promujące Polskę na Słowacji.

„Nasza sytuacja jest nieco inna niż w pozostałych miastach Słowacji, pewnie dlatego, że mieszkamy w stolicy i tu zapotrzebowanie na ofertę kulturalną mieszkańców jest nieco inne, stąd nasze przedsięwzięcia są szeroko zakrojone, by dotrzeć do jak największej ilości Słowaków“ – powiedziała Katarzyna Tulejko, prezes Klubu Polskiego w Bratysławie. Przypomniała też, że podczas imprezy „Z Polską na Ty“ na nabrzeże Dunaju przybyło około 37 tysięcy osób.

„Tego typu przedsięwzięcia jesteśmy w stanie organizować na wysokim poziomie wtedy, kiedy wiemy, że zdobędziemy odpowiednie wsparcie finansowe, na które nie powinno zabraknąć środków“ – dodała. Z kolei Katarzyna Bielik wnioskowała, by również w innych regionach Słowacji dochodziło do spotkań przedstawicieli władz z Polski z Polonusami.

Pod koniec spotkania Czesław Sobek wnioskował, by w ogólnodostępnym na Słowacji pakiecie telewizyjnym znalazły się kanały polskiej telewizji publicznej. Przedstawił też projekt wydania słownika polsko-słowackiego, do którego hasła zbierała przez wiele lat swojej pracy zawodowej tłumaczka Stanisława Hanudelová.

Pod koniec krótkiego spotkania wicemarszałek Wyrowiński wręczył obu organizacjom polonijnym publikacje poświęcone Sejmowi RP i obiecał przekazać przedstawione postulaty osobom odpowiedzialnym za kontakty ze słowacką Polonią.

Dorota Chmiel
Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 11-12/2014