post-title Narodowe Święto Niepodległości w Ambasadzie

Narodowe Święto Niepodległości w Ambasadzie

Narodowe Święto Niepodległości w Ambasadzie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Przy wejściu do sali głównej ambasady RP w Bratysławie 19 listopada gości witał szpaler dyplomatów, których klapy marynarek zdobiły biało-czerwone kotyliony.

Od kilku lat taką podniosłą, ale też optymistyczną formę obchodów Święta Niepodległości preferuje i promuje prezydent RP Bronisław Komorowski, a w ślad za nim i my – Polacy mieszkający na obczyźnie. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Bratysławie miały dodatkowo podniosły charakter ze względu na najwyższe odznaczenia państwowe, które podczas uroczystości zostały wręczone wybitnym osobistościom.

Po wysłuchaniu hymnu słowackiego i polskiego głos zabrał ambasador RP w RS Tomasz Chłoń, który przypomniał, jak ważnym w historii Polaków był dzień odzyskania niepodległości. Później przystąpił do wręczenia odznaczeń, przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Ján Šoth został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwoju polsko-słowackiej współpracy. Šoth jako dyplomat i szef kancelarii prezydenta Republiki Słowackiej w znaczący sposób wpływał na rozwój przyjacielskich relacji między Słowacją a Polską, w tym również osobistych kontaktów prezydentów obu krajów.

Drugie odznaczenie – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – za zasługi we współpracy podczas demokratycznych przemian w Europie otrzymał Ján Budaj. Przypomnijmy, że w latach 80. Ján Budaj utrzymywał kontakty z polską opozycją, między innymi brał udział w pierwszym zjeździe „Solidarności“ w Gdańsku, na Słowację przywoził wychodzące w podziemiu publikacje, pisał teksty, dotyczące wydarzeń w Polsce, a w 1989 roku podczas aksamitnej rewolucji na Słowacji był jednym z jej liderów.

Z kolei Ryszard Jerzy Zwiewka został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz Polaków mieszkających na Słowacji i za rozwój polsko-słowackiej współpracy.

Warto wspomnieć, że w 1994 roku Ryszard Zwiewka był inicjatorem założenia pierwszej po przemianach ustrojowych na Słowacji organizacji polonijnej, czyli Klubu Polskiego – Stowarzyszenia Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji, w którym pełnił też rolę pierwszego prezesa.

Od ponad dwudziestu lat bierze też udział w spotkaniach na najwyższym szczycie jako tłumacz polsko-słowacki. „To odznaczenie to sygnał dla mnie, że nie powinienem pozostawać gdzieś w oddali od wydarzeń, dotyczących słowackiej Polonii, ale nadal brać czynny udział w życiu tej społeczności, wspierając ją moim doświadczeniem i zdolnościami“ – powiedział w krótkim przemówieniu Zwiewka.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a szczególnie ciepłe słowach kierujemy pod adresem naszego rodaka, który dał początek i naszej organizacji, i „Monitorowi Polonijnemu“.

Małgorzata Wojcieszyńska

MP 11-12/2014

Zdjęcia: Stano Stehlik