post-title Spotkanie koszyckiej Polonii

Spotkanie koszyckiej Polonii

Spotkanie koszyckiej Polonii

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Koszycka Polonia spotkała się 23 stycznia w siedzibie Domu Mniejszości Narodowych w Koszycach na pierwszym w tym roku zebraniu.

„Nie było nas dużo, bo część osób usprawiedliwiła swoją nieobecność spowodowaną wirusem grypy, ale cieszy mnie to, że na naszym zebraniu pojawiły się też nowe osoby z Koszyc i Preszowa“ – relacjonowała Stefania Gajdošová-Sikorska, prezes Klubu Polskiego Koszyce.

Podczas spotkania przy kawie, herbacie i polskim serniku zostały omówione planowane przez klub przedsięwzięcia, w tym letnie warsztaty twórcze, zatytułowane „Krok za krokiem w kierunku sztuki“, adresowane do dzieci i młodzieży, które od kilku lat prowadzi właśnie Gajdošová-Sikorska. Klubowicze rozmawiali też o możliwości zorganizowania wspólnej zabawy karaoke.

MP 1-2/2015