post-title Barwnie, skocznie, ludowo!

Barwnie, skocznie, ludowo!

Barwnie, skocznie, ludowo!

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Tak w skrócie można by opisać XXII Festiwal Folklorystyczny w Dubnicy nad Wagiem, który odbył się w dniach 29 – 30 sierpnia. Trzeba jednak podkreślić, że w międzynarodowej obsadzie tegoż festiwalu od wielu lat czołowe miejsce na scenie zajmuje Polska, a to za sprawą Zbigniewa Podleśnego, prężnego działacza Klubu Polskiego, który jest głównym organizatorem festiwalu.

„W tym roku przyjechały liczniejsze niż zwykle delegacje miast partnerskich, mieliśmy więcej gości, a to znaczy, że zainteresowanie współpracą polsko-słowacko-czeską rośnie“ – mówił z zadowoleniem, opisując współpracę między Zawadzkiem, Dubnicą nad Wagiem i Otrokovicami. Na jego zaproszenie na festiwal przyjechał też zespół Ziemia Żywiecka.

„To jeden z pięciu najlepszych zespołów ludowych, które mi było dane podziwiać“ – stwierdził obecny na imprezie konsul RP Jacek Doliwa, który dubnicką Polonię odwiedził wraz z żoną. „Pan konsul z żoną wzięli udział nie tylko w naszej klubowej akademii, spotkaniach z władzami miasta, festiwalu miejskim. Oboje byli obecni także na niedzielnej mszy oraz spotkaniu po niej“ – relacjonował z zadowoleniem Podleśny.

Zespół Ziemia Żywiecka zaprezentował bogaty repertuar tańców ludowych, a jego obecność w mieście została wykorzystana maksymalnie – artyści występowali od piątku do niedzieli po kilka razy dziennie, a ich piątkowy występ w amfiteatrze został przedłużony i trwał ponad godzinę!

„Był to najdłuższy występ i został nagrodzony oklaskami na stojąco, czego w Dubnicy jeszcze nie wdziałem “ – opisywał zadowolony główny organizator.

Ostatni weekend sierpnia był też doskonałą okazją do spotkania się dubnickiej Polonii, którą odwiedzili Polonusi z Trenczyna i Bratysławy. „Jestem pełen uznania dla zaangażowania pana Podleśnego na rzecz tego przedsięwzięcia i tutejszej Polonii“ – powiedział obecny podczas spotkania, podczas którego spotkało się blisko 120 osób, prezes Klubu Polskiego Tomasz Bienkiewicz.

Słów uznania nie szczędzili też konsul Jacek Doliwa oraz prezydenci Dubnicy nad Wagiem – Jozef Gašparík, Zawadzkiego – Mariusz Stachowski, Otrokovic – Jaroslav Budek.


W niedzielne przedpołudnie na polskiej festiwalowej mszy obecni byli nie tylko Polacy, ale też zespoły z Meksyku i Czech. Po mszy, celebrowanej w nowym dubnickim kościele, odbyło się jeszcze jedno szczególne spotkanie. „Ponieważ kościół znajduje się niedaleko siedziby naszego klubu, uczestników mszy świętej zaprosiliśmy do nas na nieformalne spotkanie, w którym wzięło udział około 60 osób“ – nie krył zadowolenia Zbigniew Podleśny, który zadbał o wszystkie detale trzydniowego dubnickiego przedsięwzięcia.

Ludowe rytmy długo jeszcze grały w duszach uczestników festiwalu i polskich imprez. I niech towarzyszące im barwne i skoczne nastroje trwają jak najdłużej.

Red.
Zdjęcia: Marian Ďamborak

MP 9/2015

 

 Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“.