post-title Wakacje szybko minęły, przed nami nowy rok szkolny!

Wakacje szybko minęły, przed nami nowy rok szkolny!

Wakacje szybko minęły, przed nami nowy rok szkolny!

Kolejny rok nauki w polskiej szkole w Bratysławie rozpoczął się 5 września. Jest to szkoła publiczna i bezpłatna, działająca w ramach polskiego systemu oświaty. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wszystkie dzieci polonijne, które pragną zgłębić wiedzę o języku ojczystym, historii i geografii Polski, a także jej obyczajach i kulturze.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez wykwalifikowanych nauczycieli. Ponadto organizowane są różne konkursy przedmiotowe, rysunkowe, recytatorskie oraz imprezy związane z polskimi tradycjami i świętami. Uczniowie i ich rodzice mają dostęp do szkolnej biblioteki, wyposażonej w podręczniki, lektury i wydawnictwa encyklopedyczne. Uczniowie otrzymują legitymacje szkolne, ważne na terenie Polski.

 

W szkole panuje klimat życzliwości, spokoju, współpracy i tolerancji. Wszystkie dzieci – niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego – są równie ważne, traktowane z  uwzględnieniem ich cech indywidualnych i zdolności. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wraz z rodzicami starają się, by każdy, kto uczęszcza do szkoły, czuł się w niej bezpiecznie i był otoczony szacunkiem i zrozumieniem.


 

Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa szkolne zgodne z polskimi przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi uzupełniającego systemu nauczania.

Nie tak dawno w bratysławskiej polskiej szkole świętowano koniec roku szkolnego, którego uroczystość odbyła się 27 czerwca w rezydencji ambasadora RP w obecności chargé d`affaires Ambasady RP w Bratysławie Piotra Samerka, kierownik SPK w Bratysławie Moniki Holzwieser, konsula RP w Bratysławie Jacka Doliwy oraz zaproszonych gości.

Rozdanie świadectw i nagród książkowych poprzedziła część artystyczna, przygotowana przez uczniów gimnazjum, nawiązującą do przeżyć Adama Mickiewicza jako ucznia i nauczyciela. Dzieci i młodzież przedstawiły wybrane przez siebie wiersze polskich poetów.

 

Dopełnieniem tychże popisów była prezentacja prac plastycznych, które można było podziwiać w holu rezydencji. A potem był czas na poczęstunek w ogrodzie rezydencji. W niezwykle ciepłej, rodzinnej atmosferze delektowano się polskimi produktami i rozmawiano o minionym roku, wakacjach i oczekiwaniach dotyczących nowego roku szkolnego.

Nie zabrakło muzyki i śpiewu przy akompaniamencie gitary jednego z utalentowanych rodziców, pana Łukasza Cupała. Młodsi uczniowie biegali po ogrodzie, a starsi robili pamiątkowe zdjęcia, prowadząc rozmowy o miesiącach spędzonych w szkolnej ławce.

Stary rok szkolny zaledwie się skończył, a tu już koniec wakacji. Przed nami kolejny rok szkolny, który z pewnością dostarczy mnóstwo wiedzy oraz nowych doświadczeń.

Wszyscy zainteresowanych zapraszamy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, którego siedziba znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana de La Salle, ul. Detvianska 24, 831 06 Bratislava.

TS
Zdjęcia: Magdalena Suwara

MP 9/2015

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *