post-title Spotkanie na dubnickim szczycie

Spotkanie na dubnickim szczycie

Spotkanie na dubnickim szczycie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Z inicjatywy prezesa Klubu Polskiego Marka Berkiego 15 czerwca doszło do spotkania władz Klubu Polskiego na Słowacji z konsulem RP w RS Stanisławem Kargulem oraz prezydentem miasta Dubnica nad Wagiem Petrem Volfem.

Zebrani dyskutowali na temat współpracy kulturalnej, którą miasto stara się mocno ożywić a którego wzbogaceniem jest i może być w jeszcze większym zasięgu działanie stowarzyszenia Polaków na Słowacji, tu bowiem mieszka prezes tejże organizacji działającej w kilku miastach Słowacji.

„To właśnie Dubnica nad Wagiem oferuje najlepsze warunki na działania naszego Klubu, udostępniając pomieszczenia miejscowym działaczom i trzeba przyznać, że z żadnym z innym miast słowackich nie współpracuje nam się tak dobrze jak z Dubnicą właśnie“ chwalił prezes Berky.

Miasto ma relacje partnerskie z polskim miastem Zawadzkie, ale nowy prezydent Dubnicy interesował się też ofertą kulturalną Klubu Polskiego, powstającą na miejscu, na Słowacji, jak klubowe projekty muzyczne, czy teatralne.

„Jestem pierwszy raz w Dubnicy nad Wagiem i z ciekawością obserwuję tutejsze działania moich rodaków zrzeszonych w Klubie, jak i plany szefostwa miasta“ mówił konsul Kargul, który wcześniej też wziął udział w odbywającym się w parku spotkaniu prezydenta Dubnicy nad Wagiem z jego mieszkańcami.

Prezydent Volf zachwalał też uroki okolicy, którą goście rozmów „na szczycie“ mogli podziwiać z ostatniego piętra wieżowca, w którym odbywało się kameralne spotkanie polsko – słowackie.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 7-8/2019