post-title Spotkanie w dubnickim klubie

Spotkanie w dubnickim klubie

Spotkanie w dubnickim klubie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Upalne sobotnie popołudnie 15 czerwca a z siedziby Klubu Polskiego w Dubnicy nad Wagiem słychać było gromkie odgłosy – to licznie przybyła tutejsza polonia witała nowego konsula RP w RS Stanisława Kargula oraz prezydenta miasta Petra Volfa. Po  krótkich przemówieniach gości był czas na zadawanie pytań i rozmowy na nurtujące tematy.

Z ust prezydenta miasta padła informacja, że niebawem budynek szkolny, w którym Klub Polski ma swoją siedzibę, zostanie przekazany do renowacji a miasto zaoferuje klubowiczom nowe pomieszczenia w remontowanym obecnie domu kultury.

„Wydaje nam się to dobrym rozwiązaniem, że różne organizacje działające w naszym mieście znajdą w domu kultury swoje miejsce i tu będą mogły nawiązywać relacje z innymi działającymi na rzecz kultury podmiotami“ ocenił prezydent Volf zapewniając działaczy Klubu o swoim wsparciu.

Również konsul Stanisław Kargul, doceniając działania tutejszej Polonii, deklarował wsparcie ze strony polskiej. Podczas spotkania poruszono też temat praktycznych zagadnień dotyczących, między innymi zasad wyrabiania paszportów.

Konsul uczulił na to, by składać wnioski o nowy paszport odpowiednio wcześniej, czyli jeszcze przed utratą ważności starego paszportu. Z sali padały też pytania dotyczące wyrabiania polskich dowodów osobistych. „Konsulat nie zajmuje się wyrabianiem dowodów, ale taki dokument można wyrobić w dowolnym mieście w Polsce“ informował konsul.

Uczulał też na rodzaj fotografii, które są potrzebne do polskich dokumentów a których format, czy kilka innych szczegółów różni się od zdjęć wymaganych do słowackich dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie interenetowej ambasady RP w RS. Podczas spotkania padła też wiadomość, że dowód osobisty można wyrobić korzystając z Internetu – w tym celu należy zarejestrować na Internecie tak zwany profil zaufany a w ambasadzie, u konsula potwierdzić swój podpis.

„Jest to rozwiązanie dla osób korzystających z Interentu, które zaoszczędzi im jednej podróży do Polski, gdyż w ten sposób będą mogły złożyć podanie o dowód drogą elektroniczną, zaś odbioru i tak będą musiały dokonać osobiście“ wyjaśnił polski gość.

Poinformował też, że osoby posiadąjce ważny paszport Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeśli dawno straciły zameldowanie w Polsce, nie powinny mieć problemu z wyrobieniem dowodu osobistego w Polsce. „Radzę przed podróżą do kraju zadzwonić do urzędu, w którym zamierzają państwo złożyć wniosek o dowód, by dowiedzieć się z wyprzedzeniem o wszystkich wymaganiach“ dodał konsul.

Podczas spotkania dubnicka Polonia pytała też konsula, który kilka lat temu pełnił misję dyplomatyczną na Litwie, o jego pracę konsularną w tym kraju, o poziom życia Litwinów, o sytuację Polaków i problemy z jakimi się tam borykają.

red.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 7-8/2019