post-title Rozdanie dyplomów w Klubie Ma­łego Polaka

Rozdanie dyplomów w Klubie Ma­łego Polaka

Rozdanie dyplomów w Klubie Ma­łego Polaka

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Rozdanie dyplomów w Klubie Ma­łego Polaka, działającym w ramach Klu­bu Polskiego, odbyło się 15 czerwca. Było to oficjalne zakoń­czenie roku szkolnego dla kilkunastoosobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym, z którymi zajęcia prowadzi Agnie­szka Kra­sow­ska.

Pierwszy rok szkol­ny 2018/2019 pokazał, że jest coraz większe zainteresowanie zajęciami dla maluchów a tego typu działalność ma charakter nie tylko edukacyjny, ale również integracyjny.

red.