post-title Uroczysty jubileusz profesor Marty Pančíkovej

Uroczysty jubileusz profesor Marty Pančíkovej

Uroczysty jubileusz profesor Marty Pančíkovej

Uroczysty jubileusz słowackiej polonistki prof. Marty Pančíkovej stał się pretekstem do zorganizowania sympozjum naukowego Na przestrzeni czasu. Polsko-słowiańskie kontakty językowe i kulturalne.

Na spotkanie, które odbyła się 18 października 2019 r. w Katedrze Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, przybyli przedstawiciele slawistyk ze Słowacji, Czech i Polski, którzy przez ponad czterdzieści lat aktywnej działalności jubilatki mieli okazję z nią współpracować.

Patronat nad wydarzeniem przyjął ambasador RP na Słowacji Krzysztof Strzałka, a współorganizatorem był Instytut Polski w Bratysławie. Ci, którzy nie mogli przybyć na jubileusz z uwagi na zaawansowany wiek, przesłali swoje listy, pozdrowienia, a nawet wiersze; natomiast wszyscy zaproszeni goście przygotują artykuły do zbiorku pokonferencyjnego, poświęconego jubilatce, którego wydanie zaplanowano na 2020 r.

„Jako współorganizatorka oceniam sympozjum pozytywnie. Jego otwarcie przebiegło w uroczystym duchu; mówcy podkreślali zarówno wagę działalności zawodowej Pani Profesor, jak i jej zalety charakteru, z których szczególnie podkreślali jej ludzkie podejście oraz serdeczność w stosunku do współpracowników.

Wystąpienia uczestników tematycznie mieściły się w ramach polsko-słowiańskich kontaktów językowych i kulturalnych, w których specjalizowała się jubilatka. W związku z tym, w wielu referatach pojawiły się też odwołania do jej prac naukowych.

Od wszystkich uczestników otrzymaliśmy także pozytywne opinie na temat merytorycznej oraz organizacyjnej strony sympozjum, jak również następującego po nim koncertu fortepianowo-skrzypcowego oraz recepcji w Instytucie Polskim“ – powiedziała, dr Zuzana Obertová, była studentka Pani Profesor, obecnie pracownik Katedry Filologii Słowiańskich FiF UK.

Mária Pytlová, II rok dziennikarstwa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
zdjęcia: Zuzana Obertová

MP 11/2019