post-title Jubileusz Pani Redaktor Aliny Kietrys

Jubileusz Pani Redaktor Aliny Kietrys

Jubileusz Pani Redaktor Aliny Kietrys

Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się niezwykła uroczystość – Benefis 50 – lecia pracy zawodowej pani redaktor Aliny Kietrys, która ma na swoim koncie pracę w różnych redakcjach radiowych, telewizyjnych, czy prasowych w Polsce. Uważni nasi czytelnicy znają Jej artykuły, poświęcone kinu, czy teatrowi z łam „Monitora Polonijnego“.  Na rzecz naszej redakcji przeprowadziła też kilka edycji szkoleń dziennikarskich w Bratysławie.

Galę Jubileuszową, która odbyła się 21 października, poprowadził znany prezenter Jarosław Kret, laudacje wygłosili prof. dr hab. Józef Majewski oraz mecenas Tomasz Kopoczyński, adwokat i Konsul honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Życzenia i listy gratulacyjne Jubilatce przekazali Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Arnold Kłonczyński, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni. Gdańsk uhonorował także Alinę Kietrys prestiżową nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.

Z okazji Jubileuszu ukazała się także księga pamiątkowa pod tytułem „Pani Redaktor. W kręgu mediów, kultury i polityki”. Wśród licznych gratulacji i życzeń zgromadzonych gości pojawiały się często słowa, które w recenzji do wspomnianej książki zawarła profesor Iwona Hofman mówiąc o Alinie Kietrys jako postaci charakterystycznej „dla etosu inteligenta o szerokich horyzontach humanistycznych (…), człowieku dobrym, mądrym, otwartym.”

Benefis uświetnił monodram „Fal-staff” w wykonaniu Krzysztofa Gordona, na motywach dramatów Williama Szekspira.

at, red.
zdjęcie: Katarzyna Jaworska

MP 11/2019