post-title Spis ludności na Słowacji i w Polsce

Spis ludności na Słowacji i w Polsce

Spis ludności na Słowacji i w Polsce

Od 15 lutego do końca marca przebiegał na Słowacji spis ludności w formie elektronicznej. Ci, którzy nie wzięli w nim udziału, mają jeszcze szansę odpowiedzenia na pytania kwestionariuszowe.

Przypomnijmy, że udział w spisie jest obowiązkowy (dotyczy również dzieci – w ich imieniu obowiązek wypełnienia kwestionariusza spada na rodziców lub opiekunów prawnych), a tym, którzy w nim nie wezmą udziału grożą kary finansowe w wysokości od 25 do 250 euro.

Jak poinformował Urząd Statystyczny RS do końca marca spisowi poddało się 86 procent ludności, czyli 4 844 007mieszkańców Słowacji. Odpowiedzialne podejście chwaliła na socjalnych sieciach prezydent RS Zuzana Čaputová, pisząc:  „Kwestionariusze online wypełnili także starsi ludzie, czyli młodsza generacja pomogła w wypełnianiu formularzy swoim dziadkom, za co im dziękuję“.

Od maja, w zależności od sytuacji epidemiologicznej danego regionu, powinien się rozpocząć spis ludności  prowadzony przez rachmistrzy. O ich pomoc można poprosić, zgłaszając taką potrzebę w urzędzie gminy lub dzielnicy. Spis może odbyć się albo w urzędzie, albo w mieszkaniu po uprzednim umówieniu terminu.

O możliwości spisania się z pomocą rachmistrzy w danych miastach i gminach informować będą miejscowe organy, korzystając z dostępnych środków komunikacji (np. miejscowe radiowęzły). Spis z udziałem rachmistrzy trwać będzie 6 tygodni. Więcej informacji znajduje się na stronie www.scitanie.sk. Tam też można obserwować mapę Słowacji, pokazującą, w którym regionie spis trwa.

Także w Polsce odbywa się podobny spis. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie prowadzany od 1 kwietnia do 30 września br.  Według informacji, umieszczonych na stronie ambasady RP w RS, w spisie są zobowiązani wziąć udział również stali mieszkańcy Polski, przebywający w czasie spisu za granicą (https://www.gov.pl/web/slowacja/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan). Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej.

Szczegółowe informacje dotyczące spisu, w tym link do wzięcia w nim udziału, dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/.

Spis w Polsce przebiega pod hasłem „Liczymy się dla Polski!“ i przewiduje nagrody w postaci samochodów osobowych, które zostaną rozlosowane wśród jego uczestników. Aby wziąć udział w loterii należy się zarejestrować do 7 lipca na: https://loteria.spis.gov.pl/.

red.

MP 5/2021