post-title Podziękowanie za pomoc dla Ukrainy

Podziękowanie za pomoc dla Ukrainy

Podziękowanie za pomoc dla Ukrainy

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce środków finansowych z przeznaczeniem ich na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Zbiórka odbyła się w czasie polskiej mszy 13 marca 2022. Zebrana kwota została przekazana na rachunek bankowy (wskazany przez Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Bratysławie) Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.

Ilona Wikieł-Sobek