post-title Kongres Kraj  – Emigracja

Kongres Kraj  – Emigracja

Kongres Kraj  – Emigracja

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do uczestnictwa w Kongresie „Kraj-Emigracja”. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod linkiem:  http://www.wspolnotapolska.org.pl/kraj_emigracja2022/index.php
Termin składania zgłoszeń mija 10 sierpnia. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem: http://www.wspolnotapolska.org.pl/kraj_emigracja2022/rejestracja.php
Ewentualne pytania należy przesyłać na adres kongres2022@swp.org.pl
Kongres Kraj  – Emigracja, który zaplanowany jest na 3-6 września w Warszawie.