post-title Puzzle wileńskie

Puzzle wileńskie

Puzzle wileńskie

czyli jak uzyskać obraz tego miasta

 PODCASTY KLUBU POLSKIEGO 

Miasto inne niż wszystkie pozostałe. Dla Polaków szczególne, choć nie leży w granicach Polski. Pełne polskich zabytków, języka polskiego i wybitnych osobowości. Wilno. Tętniące polskością. Zachwyca historią, teraźniejszością, kuchnią, zabytkami. Opisać je to trudne zadanie.

Sprawdźcie Państwo, jak się to udało Małgorzacie Wojcieszyńskiej, która swoje spostrzeżenia zebrała w puzzle wileńskie i taki tytuł dała swojemu artykułowi, który ukazał się w „Monitorze Polonijnym“ w lutym 2022 roku.

 

 

Czyta Anna Porada
Podkład muzyczny i dźwięk Stano Stehlik
Muzyka: AShamaluevMusic – Imagination

MP 2/2022

 

Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu Wspierającego Kulturę Mniejszości Narodowych.