post-title Bene Merito et Merenti dla Aliny Kietrys

Bene Merito et Merenti dla Aliny Kietrys

Bene Merito et Merenti dla Aliny Kietrys

„Jej zawodowy profesjonalizm, odwaga, bezkompromisowość sprawiają, że dla Pani Redaktor otwierają się wszystkie drzwi (…). Pani Redaktor jest nie tylko wyjątkową dziennikarką i publicystką, ale to także niezmiernie uważny nauczyciel akademicki, wychowała setki młodych adeptów dziennikarstwa i mam głęboką nadzieję, że stosują oni w swojej pracy zawodowej zasady rzetelności, odpowiedzialności i etyki zawodowej, bo tego uczy studentów (…).“

To fragment laudacji, wygłoszonej przez rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotra Stepnowskiego pod adresem Aliny Kietrys, której 18 października wręczono zaszczytne wyróżnienie – Medal Uniwersytetu Gdańskiego Bene Merito et Merenti.

To najwyższy laur tej uczelni, przyznany  w uznaniu zasług i wytężonej pracy włożonej w tworzenie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a szczególnie za stworzenie od podstaw, w owym czasie najnowocześniejszej w Polsce, pracowni – laboratorium studia radiowego, a następnie Mega Otwartego Radia Studenckiego MORS.

A my uczulamy, że na łamach „Monitora Polonijnego“ mogą Państwo czytać artykuły Aliny Kietrys w comiesięcznej rubryce „Kino-oko“, w tym numerze – także „Wywiad miesiąca”. Pani profesor gościła także kilkukrotnie w Bratysławie i prowadziła szkolenia dziennikarskie dla naszych współpracowników.

Bardzo serdecznie gratulujemy!

red.

MP 11/2023