post-title Justyna Pilip

Justyna Pilip

Justyna Pilip

 VENI VIDI AMAVI 

Pochádza z Veľkopoľska, do Bratislavy prišla v roku 2004 ako ekonómka kvôli práci. Pracuje vo firme, ktorá produkuje obchodné programy. Popri práci je nezávislou kozmetickou poradkyňou a osobnou trénerkou ženskej krásy. Je mamou dvoch synov.

Bratislava mala byť iba zastávkou na mojej životnej ceste, ktorej cieľom bola sprvoti Austrália. Neskôr sa stalo cieľom samotné cestovanie a nie vytýčená destinácia. A predsa som zakotvila v Bratislave na značne dlhší čas, než som plánovala.

Ak to mám vysvetliť vizuálne, bolo to kvôli tým svadobným šatám, ktoré som si po 13 rokoch s veľkým dojatím opäť obliekla kvôli projektu „Prišla som, videla som, zamilovala som si“.

Bratislava má výnimočné miesto v mojom srdci – tu som strávila svoje prvé roky po príjazde na Slovensko, odtiaľto pochádza môj manžel, tu som urobila najdôležitejšie rozhodnutie v mojom živote, keď som stála pred voľbou, či vojsť tými dvermi, ktoré som na svojej ceste neočakávala.

Nevedela som, čo ma za nimi čaká, ale riadila som sa srdcom a také rozhodnutie sú vždy správne – nikdy ich neľutujeme.

Obrázky z výstavy sa líšia od tých, ktoré sú použité na stránke www.polonia.sk. Týmto Vás chceme povzbudiť k návšteve výstavy v Poľskom inštitúte. Bude tam pre Vás do 9. februára 2024.

Pochodzi z Wielkopolski, do Bratysławy przybyła w 2004 roku jako ekonomistka w celach zawodowych. Pracuje w firmie produkującej oprogramowania biznesowe. Poza pracą jest niezależnym doradcą kosmetycznym i osobistym trenerem piękna kobiet. Prywatnie mama dwóch synów.

Bratysława miała być tylko przystankiem w mojej życiowej podroży, której celem była początkowo Australia. Z czasem samo podróżowanie, a nie miejsce docelowe, stało się celem.

A jednak zakotwiczyłam w Bratysławie na znacznie dłużej, niż planowałam; tłumacząc obrazowo: ze względu na tę suknię ślubną, którą po 13 latach z wielkim sentymentem założyłam ponownie na potrzeby projektu „Przybyłam, zobaczyłam, pokochałam”.

Bratysława zajmuje szczególne miejsce w moim sercu – tutaj spędziłam swoje pierwsze lata po przyjeździe na Słowację, stąd pochodzi mój mąż, tutaj też podjęłam najważniejszą decyzję mojego życia, kiedy stanęłam przed wyborem, czy wejść przez te drzwi, których nie przewidziałam na mojej drodze.

Nie wiedziałam, co mnie za nimi czeka, ale kierowałam się sercem, a takie wybory są zawsze właściwymi wyborami – wyborami, których nigdy się nie żałuje.

Zdjęcia, które można obejrzeć na wystawie, różnią się od tych wykorzystanych na www.polonia.sk. W ten sposób zachęcamy Państwa do odwiedzenia wystawy w Instytucie Polskim, która potrwa do 9 lutego 2024 roku.

Foto: Agnieszka Stefańska

MP Veni, Vidi, Amavi 12/2023