post-title Status prawny mniejszości polskiej na Słowacji

Status prawny mniejszości polskiej na Słowacji

Status prawny mniejszości polskiej na Słowacji

Struktura narodowościowa Słowacji

Republika Słowacka, powstała 1 I 1993 roku, jest państwem wielonarodowościowym. W Czechosłowacji mniejszości narodowe stanowiły 5,5 % ogółu ludności.

Po rozpadzie federacji sytuacja zasadniczo nie zmieniła się pod tym względem w Republice Czeskiej – mniejszości narodowe i dziś stanowią tu ok. 5,5 % obywateli (jeśli nie traktować jako mniejszości Morawian i Ślązaków). Jednakże w niepodległej Słowacji mniejszości narodowe obejmują aż 14,2 % ogółu społeczeństwa.

Stąd też współczesna Słowacja jest państwem o najbardziej heterogenicznej strukturze ludności w Europie Środkowej. Najliczniejszą z nich jest mniejszość węgierska, do której, według danych ze spisu powszechnego z roku 2001, należy ponad 520 tysięcy osób (9,7 %). Więcej