post-title Papusza – Bronisława Wajs

Papusza – Bronisława Wajs

Papusza – Bronisława Wajs

 PODCASTY KLUBU POLSKIEGO 

W mojej bibliotece znajduje się już od kilkudziesięciu lat drobny tomik poezji poetki cygańskiej Papuszy, własnym imieniem Bronisławy Wajs, która pisała swoje wiersze w języku cygańskim a wiersze te potem zostały przetłumaczone przez Jerzego Ficowskiego. Jeśli państwo pozwolą, chciałbym przeczytać jeden z wierszy Papuszy oraz kilka jej wspomnień o sobie i reakcji Juliana Tuwima na jej twórczość.

 

 

Czyta Ryszard Zwiewka
Podkład muzyczny i dźwięk Stano Stehlik
Muzyka: The Mini Vandals – To Loom Is to Love

Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu Wspierającego Kulturę Mniejszości Narodowych.