post-title Justyna Chovaňáková

Justyna Chovaňáková

Justyna Chovaňáková

 VENI VIDI AMAVI 

Rodáčka zo Zgierza, prekladateľka, aktivistka v oblasti rozvoja poľsko-slovenských vzťahov, skautka, mama dvoch detí.

Presne pred 25 rokmi, po podpísaní partnerskej zmluvy medzi Zgierzom a Kežmarkom, som prišla v rámci prvého spoločného skautského tábora na Slovensko. Spoznala som tam Juraja, po pár rokoch sme sa vzali a začali bývať v Kežmarku.

To mesto ma očarilo svojou atmosférou, architektúrou, dejinami a Tatrami, ktoré hrdo čnejú obďaleč. Hneď som si ich zamilovala – je tu tak, akoby sa čas zastavil. Tatry podľa mňa nerozdeľujú, ale práve naopak, spájajú obe naše krajiny.

Na fotografii je pohľad na zámok v Kežmarku, v ktorého histórii nechýba poľský prvok. To všetko potvrdzuje blízkosť oboch národov. Preto som hneď od začiatku cítila, že som tu našla svoje miesto na Zemi.

Obrázky z výstavy sa líšia od tých, ktoré sú použité na stránke www.polonia.sk. Týmto Vás chceme povzbudiť k návšteve výstavy v Poľskom inštitúte. Bude tam pre Vás do 9. februára 2024.

 

 

Zgierzanka, tłumaczka, działaczka społeczna na rzecz rozwoju stosunków polsko-słowackich, harcerka, mama dwójki dzieci.

Dokładnie 25 lat temu, po podpisaniu umowy partnerskiej między Zgierzem a Kieżmarkiem, przyjechałam w ramach pierwszego wspólnego obozu harcerskiego na Słowację. Tu poznałam Juraja, a po kilku latach wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy w Kieżmarku.

Miasto urzekło mnie swoją atmosferą, architekturą, historią i Tatrami, które dumnie wznoszą się w oddali. Od razu je pokochałam – tu jest tak, jakby czas zatrzymał się w miejscu. Tatry, które moim zdaniem nie dzielą, ale wprost przeciwnie – łączą oba nasze kraje, oraz widoczny na zdjęciu zamek w Kieżmarku, w którego historii przewija się także motyw polski, są tylko potwierdzeniem bliskości obu narodów, a ja od samego początku czułam, że znalazłam tutaj swoje miejsce na Ziemi.

Zdjęcia, które można obejrzeć na wystawie, różnią się od tych wykorzystanych na www.polonia.sk. W ten sposób zachęcamy Państwa do odwiedzenia wystawy w Instytucie Polskim, która potrwa do 9 lutego 2024 roku.

Foto: Katarzyna Čuha

MP Veni, Vidi, Amavi 12/2023