post-title Štefánia Gajdošová Sikorska

Štefánia Gajdošová Sikorska

Štefánia Gajdošová Sikorska

 VENI VIDI AMAVI 

Vedúca oddelenia projektovania v Škole umeleckého priemyslu, maliarka, autorka výstav, predsedníčka Poľského klubu v Košiciach. Pochádza z poľsko-slovenskej rodiny.

Mám rada to miesto v Košiciach, kde sa nachádza pomník Sándora Máraia, oproti ktorému stojí prázdna stolička ako pozvanie k rozhovoru. Rozhovory majú veľký význam. Žiadne miesto by totiž pre mňa nebolo dôležité bez rozhovorov s ľuďmi, ktorí za mnou pevne stáli v chvíľach radosti, no predovšetkým v ťažkých momentoch.

S Poľskom a Poľským klubom ma spájajú silné väzby. Vždy za nimi stál konkrétny človek. Môj ocko pochádzal z Piwnicznej, od detstva do mňa vštepoval lásku k poľským hodnotám a tradíciám. Môj vzťah ku krajine nad riekou Vislou posilňuje aj rodina a úžasní priatelia, vďaka ktorým ku mne Poľsko prichádza. Tu, na východe Slovenska, máme náš poľský svet, naše malé Poľsko, za čo všetkým zo srdca ďakujem.

Obrázky z výstavy sa líšia od tých, ktoré sú použité na stránke www.polonia.sk. Týmto Vás chceme povzbudiť k návšteve výstavy v Poľskom inštitúte. Bude tam pre Vás do 9. februára 2024.

 

 

Kierownik działu projektowania odzieży w Szkole Przemysłu Artystycznego, malarka, autorka wystaw, przewodnicząca Klubu Polskiego w Koszycach. Pochodzi z polsko-słowackiej rodziny.

Lubię to miejsce w Koszycach, gdzie znajduje się pomnik Sándora Máraiego z pustym krzesłem stojącym na wprost niego, zapraszającym do rozmowy. Te rozmowy to wartość nadrzędna, ponieważ żadne miejsce nie miałoby dla mnie znaczenia, gdyby nie rozmowy z ludźmi, którzy w chwilach radości, a przede wszystkim w trudnych momentach, stali za mną murem.

Łączą mnie silne więzi z Polską i z Klubem Polskim. Za tymi więziami zawsze stał Człowiek. Mój tata pochodził z Piwnicznej, od dziecka wpajał mi miłość do polskich wartości i tradycji. Mój związek z krajem nadwiślańskim wzmacnia również rodzina oraz wspaniali przyjaciele, dzięki którym to Polska przychodzi do mnie. Mamy tu na wschodzie Słowacji nasz polski świat, naszą małą Polskę, za co tym wszystkim ludziom z serca dziękuję.

Zdjęcia, które można obejrzeć na wystawie, różnią się od tych wykorzystanych na www.polonia.sk. W ten sposób zachęcamy Państwa do odwiedzenia wystawy w Instytucie Polskim, która potrwa do 9 lutego 2024 roku.

Foto: Katarzyna Čuha

MP Veni, Vidi, Amavi 12/2023