post-title Wioleta Czaja

Wioleta Czaja

Wioleta Czaja

 VENI VIDI AMAVI 

Biznismenka, riaditeľka pobočiek poľskej firmy Maspex na Slovensku a v Česku, pred 17 rokmi sa z oblasti Rybnika (južné Poľsko) presťahovala najprv do Prievidze a potom do Bratislavy. Mama dospelej dcéry.

Na fotenie som si vybrala les neďaleko hradu Červený Kameň. Milujem ticho, prírodu, zelenú farbu. Veľmi rada meditujem a objímam stromy – upokojuje ma to, cítim sa vtedy šťastná, sama sebou.

Les ponúka rovnováhu môjmu životu, rozbehanému medzi tromi krajinami. V každej z nich sa cítim dobre, ale mojím domovom je Slovensko, z ktorého často vyrážam na služobné cesty. Tu som zapustila korene, tu vyrástla moja dcéra. Tu sú moje lesy, moja príroda, ktorú objavujem, ktorú ochutnávam. Tu mám domov a priateľov.

Zamilovala som si Slovensko – malú krajinu s veľkým srdcom, krajinu mnohých príležitostí.

Obrázky z výstavy sa líšia od tých, ktoré sú použité na stránke www.polonia.sk. Týmto Vás chceme povzbudiť k návšteve výstavy v Poľskom inštitúte. Bude tam pre Vás do 9. februára 2024.

Bizneswoman, dyrektorka oddziałów polskiej firmy Maspex w Słowacji i Czechach, 17 lat temu przeprowadziła się z okolic Rybnika (południowa Polska) najpierw do Prievidzy, potem do Bratysławy. Mama dorosłej córki.

Na miejsce sesji wybrałam las niedaleko zamku Czerwony Kamień. Kocham ciszę, przyrodę, zielony kolor. Uwielbiam medytować i przytulać się do drzew – to mnie uspokaja, tu czuję się szczęśliwa, sama sobą.

Las równoważy moje rozbiegane między trzema krajami życie. W każdym z nich czuję się dobrze, ale to Słowacja jest moim domem, skąd często wyruszam służbowo. Tu zapuściłam korzenie, tu wyrosła moja córka. Tu są już moje lasy, przyroda, którą odkrywam, której smakuję. Tu mam dom i przyjaciół.

Pokochałam Słowację – mały kraj z dużym sercem, kraj wielu możliwości.

Zdjęcia, które można obejrzeć na wystawie, różnią się od tych wykorzystanych na www.polonia.sk. W ten sposób zachęcamy Państwa do odwiedzenia wystawy w Instytucie Polskim, która potrwa do 9 lutego 2024 roku.

Foto: Agnieszka Stefańska

MP Veni, Vidi, Amavi 12/2023