post-title Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w RP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w RP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w RP

Do redakcji wpłynął list od Konsula RP w RS adresowany do dyrekcji i nauczycieli Szkoły Polskiej w Bratysławie

 

Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Nauczyciele,

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wysiłek Szkoły Polskiej w Bratysławie w krzewienie polskości wśród najmłodszego pokolenia Polaków i Polonii zamieszkałej w Słowacji.

Dziękuję w szczególności za czas poświęcony dzieciom i młodzieży w poszerzanie wiedzy o Polsce, polskiej historii i naszych narodowych korzeniach.

Jestem przekonany, że zdobyta wiedza oraz utrzymywanie więzi z Polską, zarówno w jej praktycznym, jak też symbolicznym wymiarze będzie ważne także dla następnych pokoleń Polaków osiedlających się na stałe lub czasowo w Słowacji.

Dziękuję Państwu szczególnie za realizację ciekawych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych integrujących środowiska polonijne i wzmacniających pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

W oczekiwaniu na dalszą udaną współpracę, proszę przyjąć od całego Zespołu Ambasady RP w Bratysławie najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych, jak również osobistych.

Pozwoliłem sobie włączyć do powyższych życzeń liderów naszej społeczności Polonijnej w Słowacji, którym – korzystając z okazji – również przesyłam serdeczne podziękowania za ich dotychczasową misję edukacyjną.

Z wyrazami szacunku,
Artur Łukiańczuk
Konsul RP w Bratysławie

 

W załączniku życzenia skierowane do Szkoły Polskiej w Bratysławie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego w Warszawie.