post-title Słowacko-polskie stosunki w latach 1939-1945

Słowacko-polskie stosunki w latach 1939-1945

Słowacko-polskie stosunki w latach 1939-1945

W Instytucie Polskim w Bratysławie pod patronatem słowackiego Instytutu Pamięci Narodowej odbył się w dniu 24 marca 2010 r. wieczór dyskusyjny na temat słowacko-polskich stosunków w latach 1939-1945.

W dyskusji wzięli udział pierwszy powojenny czechosłowacki konsul w Katowicach JUDr. Matej Andráš, polski historyk dr Dariusz Dąbrowski (Instytut Pamięci Narodowej Wrocław), specjalizujący się w stosunkach polsko-słowackich w XX wieku, i słowaccy historycy PhDr. Milica Majeriková (Spišský dejepisný spolok), autorka monografii Vojna o Spiš, i Mgr. Dušan Segeš, PhD. (Vojenský historický ústav SAV), autor monografii Dvojkríž v siločiarach bieleho orla.

Obecni poruszyli sprawy (czecho)słowacko-polskich stosunków w okresie przed II wojną światową i podczas wojny oraz problematykę życia codziennego na inkorporowanym terytorium Spisza i Orawy.

Wielkim plusem tego spotkania było to, że uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich pokoleń – od najstarszych, pamiętających te dawne czasy, do najmłodszych, pragnących wysłuchać ich wspomnień.

Wbrew oczekiwaniom pesymistów dyskusja ta, z małymi wyjątkami, przebiegła w pokojowej atmosferze, zgodnie ze słowami Voltaira: „Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia“. A więc osiągnęła cel.

Ingrid Majeriková
zdjęcia: autorka

MP 5/2010