post-title Złote Sowy 2009

Złote Sowy 2009

Złote Sowy 2009

Pod koniec marca w Wiedeńskiej Stacji PAN odbyła się gala wręczenie Złotych Sów Polonii za 2009 rok. Przedsięwzięcie realizuje redakcja pisma Polonii w Austrii „Jupiter“ – organu Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii.

To jedna z niewielu imprez polonijnych, która swoim zasięgiem przekracza granice jednego państwa, bowiem Kapituła Złotych Sów przyznaje nagrody przedstawicielom Polonii zamieszkałym w różnych krajach świata.

W tym roku Złote Sowy zostały przyznane w kategoriach: muzyka, plastyka, literatura, teatr, nauka, media, działacz polonijny oraz przedstawiciel Austrii współpracujący z Polonią. Patronat honorowy nad imprezą objęli marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ Maciej Płażyński, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Austrii Bogusław Dubiński oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i TV „Polonia”.

Po koncercie galowym zaproszeni goście mieli czas, by podzielić się wrażeniami, zapoznać się w gronie polonijnym, przybyłym z różnych krajów: z Austrii, Niemiec, Finlandii, Czech, Słowacji, Litwy, RPA i innych.

Małgorzata Wojcieszyńska. Wiedeń
Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 5/2010