post-title Nowa niezyskowa organizacja

Nowa niezyskowa organizacja

Nowa niezyskowa organizacja

Dnia 24 marca 2010 r. w Konsulacie Honorowym RP w Liptowskim Mikulaszu konsul honorowy RP Tadeusz Frąckowiak przyjął Jakuba Flasińskiego, sekretarza Ambasady RP w Bratysławie.

W związku z projektami transgranicznymi, przedkładanymi przez partnerów z Polski i Żywca, przedstawiono mu jeden z nich, do realizacji którego potrzebne będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Miasto Liptowski Mikulasz i  MgA. Pavel Petráš ArtD. założyli dnia 13 marca 2008 r. niezyskową organizację PARK UMENIA, zajmującą się działalnością na rzecz dobra publicznego, związaną z twórczością, rozwojem, ochroną, odbudową i prezentacją wartości intelektualnych i kulturalnych, zwłaszcza z zakresu sztuk pięknych.

Ambicją tej organizacji jest stanie się ponadnarodowym polsko-słowackim centrum sztuki. Partnerem wiodącym projektu jest „Park Umenia”, zaś polskim partnerem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie.

Patronat honorowy nad tym projektem objął konsul honorowy RP Tadeusz Frąckowiak.

MP 5/2010